Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

 Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir.

Yangın Algılama ve Alarm Sitemlerin Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir,

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemlerinin periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Periyodik Kontrol Süreleri ile Kontrol Kriterleri

Yangın algılama ve uyarı sistemleri - Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl - Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yönetmelik;

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK