Artık-Kaçak Akım Ölçümü

Artık-Kaçak Akım Ölçümü

Artık-Kaçak Akım Ölçümü

Yerel mevzuatımıza baktığımızda elektrikle ilgili birçok dolaylı veya doğrudan madde bulunmaktadır. Kaçak akım rölesi ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 315. Maddesi’nde kaçakların belli seviyenin üstüne çıkmasını engelleyen kaçak akım rölesi aynı şekilde topraklı cihazlarda topraklamada bir sıkıntı yaşandığında devreyi kesen kontaktörün bulunması uygun bulunmuştur.

Çeşitli mevzuatlarda elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların engellenmesi için birçok hüküm mevcuttur.

Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazaları ve yangınların engellenmesinde önemli rol oynaması sebebiyle bu hükümlerle dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir.

Kaçak Akım Testi Nasıl Yapılmaktadır?

  • Kaçak Akım Rölesi üzerinde yer alan test butonunun mekaniksel olarak çalışır halde olduğu test edilir.
  • Ölçümler çok fonksiyonlu elektriksel test cihazı ile yapılır.
  • Test ve ölçümler kaçak akım koruma rölelerinin kontrol ettiği tüm son tüketici noktalarından yapılmalıdır.
  • Kaçak akım koruma rölelerinin son tüketici noktalarındaki açma akımı (mA) ve açma zamanı (ms) ölçülerek anahtarın doğru akımda ve doğru zamanda açma yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Yönetmelikler;

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Standartlar;

TSE EN 61008 Serisi