Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar

 Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketimiz tarafından yapılır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe her periyodik kontrolde muayene gerçekleştirilir.

- Azami yılda bir kere olmak üzere; işletme basıncı belirlenen iş ekipmanları için işletme basıncı değeriyle, işletme basıncı belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise azami basınç değeriyle her periyodik kontrolde hidrostatik test gerçekleştirilir.

 - Azami üç yılda bir kere veya her önemli bakım ve onarım faaliyetinden sonra; iş ekipmanının üretim standardında belirtilen hidrostatik test basıncı değeriyle, üretim standardında bu değer yoksa azami basınç değerinin 1,5 katı değeriyle hidrostatik test gerçekleştirilir.

- İşletme basıncı belirlenen basınçlı ekipmanlarda emniyet valfi ve benzeri güvenlik donanımları belirlenen işletme basıncı değerine, işletme basıncı belirlenmeyen ekipmanlarda ise ekipmanın etiketinde yer alan azami basınç değerine uygun olur.

- Hidrostatik test, su ile yapılabileceği gibi ürünün standardında belirtilen veya üreticisi tarafından kullanım kılavuzunda uygun görülen sıvılarla da yapılabilir.

- İş ekipmanının özelliği ve prosesten kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda ve tesisatlarda hidrostatik test yerine ekipmanın standardında alternatif olarak belirtilen, ekipmanın standardı olmaması halinde ise üreticinin kullanım kılavuzu/talimatında da hidrostatik test için alternatif olarak belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İş ekipmanının veya prosesin durdurulamaması gerekçe olamaz. Tahribatsız muayenelere ait raporlar periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır. İş ekipmanında tahribatsız muayene ile periyodik kontrol gerçekleştirilse dahi azami sürelere riayet edilir.

- Üretici etiketinde belirtilen azami basıncın altında kullanılan basınçlı kap ve tesisatlarda işletme basıncı görünecek şekilde işaretlenir. İşletme basıncının üstünde bir basıncın uygulanması söz konusu olduğu durumlarda basınçlı kap ve tesisat, uygulanacak basınç miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz.

- Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri;  3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB), 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

Basınçlı Kaplar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketimiz tarafından periyodik kontrolleri yapılan basınçlı kaplar şunlardır:

- Basınçlı Hava Tankı

- Kompresör Hava Tankı

- Hidrofor Genleşme Tankı

- Boyler-Akümülasyon Tankı

- Buhar Kazanı

- Kalorifer-Sıcak Su Kazanı

- Kızgın Yağ Kazanı

- Buharlı Pişirme Kazanı

- Kızgın Su Kazanı

- Ütü Kazanı

- Endüstriyel Otoklav

- Buhar Jeneratörü

- Sıvılaştırılmış Gaz Tankları

Yönetmelikler;

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Standartlar;

TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi,TS EN 303 serisi, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1,TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 764-7, TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831,TS 736, TS EN 12897+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.