Elektrik Panosu Görsel Kontrolü

Elektrik Panosu Görsel Kontrolü

Elektrik Panosu Görsel Kontrolü

Elektrik Panosu ölçümlerinin kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gaz/ete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Elektrik Panosular Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. Elektrik Panosu ölçümleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

Elektrik Panosu Çeşitleri Aşağıda Belirttiğimiz Gibidir;

Alçak Gerilim Panosu Topraklama Ölçümü
Ana Dağıtım Panosu Topraklama Ölçümü
Kumanda Panosu Topraklama Ölçümü
Elektrik Panosu Topraklama Ölçümü
OG Pano Topraklama Ölçümü
Kompanzasyon Panosu Topraklama Ölçümü
AG Pano Topraklama Ölçümü
Orta Gerilim Panosu Toraklama Ölçümü

Yılda en az 1 defa yapılması gerekmektedir. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi olarak Elektrik Panosu Görsel Kontroller tarafımızca yapılmaktadır.

Yönetmelikler;

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Standartlar;

TS 3033 EN 60529 Standardı