Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği kapsamında, işletmeler tarafından yaptırılması gereken Elektrik İç Tesisleri Muayene ve Kontrolünü, Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası)’dan yetkili mühendislerimizle hızlı ve özenli bir şekilde yapmaktayız.

Elektrik İç Tesisleri Muayene ve Kontrolünün Amacı Nedir?
-Elektrikle çalışan cihazların ve cihaz tesisatlarının sebep olduğu iş kazalarını en aza indirmek ve işletmeyi oluşabilecek kazalara karşı uyarmak ve önlem almasını sağlamaktır.
-Kontroller, Yetkili ve uzman personeller tarafından yapılarak, işletmenizin/tesisinizin elektrik tesisatının uygunluğu kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemler “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Elektrik İç Tesisleri Muayene ve Kontrolü Ne Zaman Yapılır?
-Yeni bir işletme/tesis kurulduğunda,
-Kurulu işletmede/tesiste değişiklik (makina yer değişikliği, yeni makina eklemeleri vb.) yapıldığında,
-Kurulu işletmede/tesiste elektrik dolayısıyla ciddi iş kazası durumlarında,
-Kurulu işletmede/tesiste yangın çıkması durumunda,
-Kurulu işletmede/tesiste onarımlar, eklemeler ya da azaltma işlemleri yapıldığında, Elektrik İç Tesisleri Muayene ve Kontrol raporunun periyodik olarak her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Elektrik İç Tesisleri Muayene ve Kontrolü Neleri Kapsar?
-İşletmede/Tesiste bulunan Ana Dağıtım Panoları, Kompansazyon Panosu ve Tali Panoları,
-İşletmede/Tesiste bulunan, elektrikle çalışan makine ve buna bağlı ekipmanların elektrik tesisatını,
-İşletmede/Tesiste bulunan sigorta kutularını,
-İşletmede/Tesiste bulunan prizleri
-İşletmede/Tesiste bulunan bütün motorlu ekipmanları kapsamaktadır.

Elektrik İç Tesisleri Muayenesinde neler kontrol edilir?
-Ana Dağıtım panoları, Kompanzasyon panoları ve Tali panoların ve Sayaç panolarının ana şalterlerinin, sigortalarının, kaçak akım koruma sistemlerinin yönetmeliklere uygun tesis edilip edilmediğinin kontrolü,
-İşletmede/Tesiste bulunan tüm panoların gövde topraklamalarının yönetmeliklere uygun olarak tesis edilip edilmediğinin kontrolü,
-İşletmede/Tesiste bulunan tüm panoların iç bağlantılarının tür ve kesit olarak projeye uygunluğunun yönetmeliklere uygun olarak tesis edilip edilmediğinin kontrolü,
-İşletmede/Tesiste bulunan tüm panoların, müdahale durumunda enerjiyle temasını engelleyici koruma düzeninin yönetmeliklere uygun olarak tesis edilip edilmediğinin kontrolü,
-işletmede/Tesiste bulunan tüm panoların iç temizliği, pano içerisindeki aydınlatma düzeyinin uygun olup olmadığı ve önlerinde yalıtkan malzemeden yapılmış zemin ya da yalıtkan paspas olup olmadığının kontrolü,
-İşletmede/Tesiste, Potansiyel dengeleme barası (Eşpotansiyel Bara) olup olmadığı ve topraklama hatlarının bu baraya bağlı olup olmadığının kontrolü,

-İşletmede/Tesiste bulunan kompanzasyon panosunun yakınında yeterli özellikte söndürücü olup olmadığının kontrolü,

-İşletmede/Tesiste bulunan kompanzasyon panosunun havalandırmasının olup olmadığının kontrolü,
-İşletmede/Tesiste bulunan panoların bara kontrolleri,
-İşletmede/Tesiste bulunan panoların tek hat şemasının olup olmadığı,
-İşletmede/Tesiste bulunan panolardaki Kaçak Akım Koruma Rölelerinin fonksiyon testleri gibi muayeneler yapılıp, işletme panolarının uygunluğu kontrol edilmektedir.

Elektrik İç Tesisleri Muayenesi periyotları ne kadardır?
“Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu iş yerindeki ortam koşulları, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir. Elektrik İç Tesisleri Kontrolü için yılda en az 1 (bir) kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka işletmedeki tesisatın periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Yönetmelikler;

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ