Endüstriyel Raf Sistemleri

Endüstriyel Raf Sistemleri

Endüstriyel Raf Sistemleri

- Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri,  mekatronik mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

- Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılabilir.  Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

- Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri standart süre belirtilmemişse 1 yıl'dır.

Endüstriyel Raf Sistemleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir. Sigma İsg Test uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketimiz tarafından, her türlü raf sistemlerinin periyodik kontrolü yapılmaktadır.

Yönetmelik;

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Standart;

TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.