Kaldırma İletme Ekipmanları

Kaldırma İletme Ekipmanları

Kaldırma İletme Ekipmanları

- Kaldırma ve iletme ekipmanları ile kaldırma aksesuarlarının periyodik kontrolleri yapılır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe, her periyodik kontrolde muayene gerçekleştirili  kere olmak üzere; işletme kapasitesi belirlenen iş ekipmanları için işletme kapasitesi değeri ile işletme kapasitesi belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise kaldırma kapasitesi değeriyle her periyodik kontrolde yük testi gerçekleştirilir.

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır,

- Yapısal bütünlüğün doğrulanması için yük testi değerine ilişkin Bakanlık tarafından yayımlanmış iş ekipmanına özgü periyodik kontrol dokümanı olmadığı durumlarda periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişi ilgili standartları ve iş ekipmanının çalışma prensibini (karşı ağırlıklı denge prensibi ve/veya kaldırma kapasitesinin yük kolundaki konuma göre değişmesi ve benzeri) değerlendirerek kaldırma kapasitesine göre test yükünü belirler. Genel bir kural olarak statik test katsayısı elle işletilen kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için 1,5, diğer kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için 1,25, dinamik test kat sayısı ise 1,1’dir.

- Karşı ağırlıklı denge prensibi ve/veya kaldırma kapasitesinin yük kolundaki konuma göre değişen ve taşıyıcı alanı (kabin, platform ve benzeri) kişilerin kaldırılması için tasarlanan iş ekipmanlarında işletme kapasitesi belirlenemez.

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir

- Kaldırma ve iletme ekipmanlarının iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri,  inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır.

Kaldırma iletme ekipmanları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketimiz tarafından periyodik kontrolleri yapılan kaldırma ve iletme ekipmanları şunlardır:

- Gezer Köprülü Vinç

- Portal Vinç

- Monoray Vinç

- Mobil Vinç

- Kule Vinç

- Yükleyici Kren

- Caraskal

- Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

- Sütunlu Çalışma Platformu

- Servis Asansörü

- Kriko

- Çektirme

- Yürüyen Merdiven

- Yürüyen Bant

- Değişken Erişimli Araç

- İnşaat Asansörü

- Taşıt Kaldırma Donanımı

- Transpalet

- İstif Makinesi

- Forklift

Yönetmelikler;

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Standartlar;

TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN 12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS ISO 9927-1,TS EN 14492-1+A1, TS EN 13157+A1,TS EN ISO 3691 serisi, FEM 4.004,TS EN 1493,TS EN 280+A1