Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi

GİZLİLİK BEYANIMIZ

Icon

Gizlilik Beyanımız

Muayene kuruluşu, faaliyetlerini gerçekleştirmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan, müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen ve müşteriye ait olan tüm bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Ancak yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri adli mercilere açıklaması durumunda, verilen bilgilerle ilgili olarak yasal bir engel yoksa müşteriyi bilgilendirir.

Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya Sigma İSG test uygunluk değerlendirme ve ticaret limited şirketi ile müşterinin aralarında anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir.

Faaliyetlere ilişkin kayıtlar yasal mevzuata uygun olarak en az 5 yıl süre ile saklanır.