Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi

ÜST YÖNETİM BAĞIMSIZLIK BEYANI

Icon

Üst Yönetim Bağımsızlık Beyanı

Yasal mevzuat ve ilgili standart şartlarına uyacağımızı,

Muayene faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,

Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin görev çelişkisine ve çıkar çatışmasına neden olacak görevlendirmelerin yapılmasına izin vermeyeceğimizi,

Muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yöneteceğimizi,

Gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük ile ilgili tüm üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi,

Çalışanların da bu gizliliğe riayet etmelerini sağlayacağımızı,

Beyan Ederim.