Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi

TARAFSIZLIK BEYANIMIZ

Icon

Tarafsızlık Beyanımız

      Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi, muayene faaliyetlerini yürütürken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkesine tehdit oluşturabilecek durumları belirlemek, önlemek veyahut bu tehditleri gidermek için yapılması gerekenleri belirlemek için yöntemler oluşturmaktır.

     Yürüttüğümüz muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığımız ve doğruluğumuzda çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağız. Muayene ettiğimiz ögelerin tasarlanmasının , üretilmesinin , tedarik edip satışının ve bakımının yapıldığı tüzel kişiliklerin bir parçası olmayacağız.

     Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin tarafsızlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunmayacağız ve bunun için gereken tüm tedbirleri alacağız.