Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi

HAKKIMIZDA

Image
Icon

Hakkımızda

          Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi 2008 tarihinde kurulmuştur. Firma kurulduğu tarihten bu yana tarafsızlığı ve güvenilirliği ilke edinmiş bir "UYGUNLUK DEĞERLENDİRME" firmasıdır.  Faaliyet alanlarımız: Mekanik - Elektrik ve İş Hijyeni (ortam) ölçümleridir. Firmamız, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) yetkilendirme belgelerine sahip olup, TMMOB’nın belirlediği prosedürlerde ve yönetmelik kanununa göre ölçüm yapmaktadır.

 

  1. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi, muayene çalışmalarını TS EN ISO / IEC 17020 standardı şartlarına uygun olarak yapar ve bu çalışmaları müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

  2.  

  3. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi, yönetim sistemi sabit ofisi ve sahada yapılan işleri kapsar.

  4.  

  5. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi bağımsız bir kuruluştur ve herhangi bir kuruluşun uzantısı değildir.

  6.  

  7. Yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dahil, görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya muayene prosedürlerinden doğabilecek  sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli işlemleri başlatmak üzere; diğer sorumluluklarına bakmaksızın, gerekli olan yetki ve kaynaklara sahip personeli, Muayene Kuruluşu Yöneticisi, Teknik Yöneticiler ve Kalite Yöneticisi başta olmak üzere objektif, tarafsız ve liyakata dayalı olarak istihdam eder.

  8.  

  9. Sigma İsg Test Uygunluk Değerlendirme ve Ticaret Limited Şirketi 2008'den bu tarihe kadar yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya faaliyetleri ile ilgili genel etik değerlere olan güveni akamete uğratacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önleyecek bir Kalite Politikası oluşturulur ve yürütülür.

  10.