Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor, kişinin ruh hali ve oda sıcaklığından bağımsız olarak sıcak veya çok soğuk hissetme durumunu ifade eder. Basit sıcaklıktan daha fazlasını hesaba katar ve 4 çevresel faktör ve 2 kişisel faktörden oluşur.

HAVA SICAKLIĞI

Bu, vücudu çevreleyen havanın sıcaklığıdır. Genellikle santigrat derece (°C) olarak verilir.

RADYAN SICAKLIK

Termal radyasyon, sıcak bir nesneden yayılan ısıdır. Bir ortamda ısı kaynakları varsa radyan ısı mevcut olabilir. Radyan sıcaklığın, çevreye nasıl ısı kaybettiğimiz veya kazandığımız üzerinde hava sıcaklığından daha büyük bir etkisi vardır.

Radyan ısı kaynaklarına örnek olarak şunlar verilebilir: güneş; ateş; elektrik yangınları; fırınlar; fırın duvarları; ocaklar; kurutucular; sıcak yüzeyler ve makineler, erimiş metaller vb.

HAVA HIZI

Bu, çalışan boyunca hareket eden havanın hızını tanımlar ve hava ortamdan daha soğuksa onları soğutmaya yardımcı olabilir.

Hava hızı, termal konforda önemli bir faktördür, örneğin:

  • Yapay olarak ısıtılan kapalı ortamlardaki durgun veya durgun hava, insanların kendilerini tıkalı hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca koku oluşumuna da yol açabilir.
  • sıcak veya nemli koşullarda hareket eden hava, hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmaksızın konveksiyon yoluyla ısı kaybını artırabilir
  • fiziksel aktivite aynı zamanda hava hareketini de arttırır, bu nedenle bir kişinin fiziksel aktivite seviyesini hesaba katmak için hava hızı düzeltilebilir.
  • serin veya soğuk ortamlardaki küçük hava hareketleri, insanlar bu hareketlere karşı özellikle hassas olduklarından, hava akımı olarak algılanabilir.

NEM

Su ısıtılırsa ve çevredeki ortama buharlaşırsa, ortaya çıkan su miktarı havadaki nemi sağlayacaktır. Bağıl nem, havadaki gerçek su buharı miktarı ile o hava sıcaklığında havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarı arasındaki orandır.

%40 ile %70 arasındaki bağıl nemin termal konfor üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Kliması olmayan veya dışarıdaki hava koşullarının iç ortamın termal ortamını etkileyebileceği işyerlerinde bağıl nem %70'in üzerinde olabilir.

Nem oranı yüksek ortamlarda havada çok fazla buhar bulunur, bu da terin deriden buharlaşmasını engeller. Sıcak ortamlarda nem önemlidir çünkü nem yüksek (%80+) olduğunda daha az ter buharlaşır. Terin buharlaşması, ısıyı azaltmanın ana yöntemidir.

Nefes almayan buhar geçirmeyen kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyildiğinde, ter buharlaşamadığı için giyen kişi terledikçe giysinin içindeki nem artar. Bir çalışan bu tip KKD giyiyorsa (örn. asbest veya kimyasal koruyucu giysiler vb.) KKD içindeki nem yüksek olacaktır.

Termal Konfor Nasıl Ölçülür

Çalışma koşullarınızın makul olup olmadığını kanıtlamak istiyorsanız, ideal olarak termal konforu değerlendirerek ve bir risk değerlendirmesi yaparak başlamalısınız. İdeal olarak bu, Sıcaklık, Nem ve ideal olarak Hava Akışını ölçmeniz gerektiği anlamına gelir. Sorununuzun derinliğine/ciddiliğine bağlı olarak kullanabileceğiniz birkaç seçenek vardır.